Select Page

Vážená akademická obec, kolegovia z univerzít, milí študenti a priatelia.

Sú to práve vzdelávacie inštitúcie a univerzity, ktoré boli už od nepamäti priestorom pre slobodné vyjadrenie názorov a postojov, hoci za bránami zúrilo inkvizičné šialenstvo v mnohorakých podobách.
V dnešných dňoch sa začínajú študenti a univerzity zneužívať ako hybná sila nátlaku na tvorbu mienky a politických názorov koordinovaných mimovládnym sektorom financovaným zo zahraničia.

Korporátne médiá v rukách oligarchie a nadnárodného kapitálu sa v spoločnosti snažia vytvoriť dojem, že izolácia, ostrakizácia a sociálno-mediálna smrť všetkým, ktorí nesúhlasia s masívnou manipuláciou a cenzúrou je adekvátnu odpoveďou. Aktuálna diskusia na Medzinárodnej vedeckej konferencii o budúcnosti médií potvrdila, že zástupcovia hlavného mediálneho prúdu nie sú spôsobilí viesť vyváženú a racionálnu diskusiu, pred ktorou napriek avizovanej účasti utiekli (RTVS, Markíza, SME).

Namiesto dialógu volia cestu nenávisti, zastrašovania a polarizácie. Znásilňujú študentov a štvú ich proti vlastným pedagógom ale aj proti autoritám podsúvaním nepravdivých a zavádzajúcich informácií. Vedenie trnavskej univerzity UCM však tomuto tlaku odolalo a vytvorilo priestor pre spájanie a synergiu všetkých univerzít, ktorým slobodná autonómia názorového spektra nie je ľahostajná.

Dekanka doc. Dana Petranová v prítomnosti vedenia a rektora tento postoj vyjadrila slovami: „Radšej budem ex dekanka, ktorá sa bude môcť pozrieť do zrkadla, ako dekanka zahnaná do kúta.“

Vzácni kolegovia, milí študenti, v dnešných časoch štúrovskej národno-revolučnej obrody vás žiadame, aby ste aj vy prejavili osobnú statočnosť a priestor univerzít nedovolili ovládať tlakom spôsobeným z financovania niektorými mimovládnymi organizáciami akou je Sorosova OSF. Na svojom nadchádzajúcom stretnutí sa George Soros dokonca stretáva s predsedom Európskej komisie Jeanom Claudeom Junckerom aby mohol vyvinúť účinnejší nátlak na vedenie európskych štruktúr, čo je v príkrom rozpore s elementárnymi princípmi demokracie. Nenechajme sa zastrašiť, ovládať a znásilňovať mocou, ktorá nás chce pripraviť o základné ľudské práva ukotvené v ústave – slobodu slova a prejavu.

Držme spolu a aj naďalej chráňme voltairovské zásady slobodného vyjadrovania názorov v diskusiách, kde sa tvorí demokracia a už v zárodku zamedzuje totalite.

Asociácia nezávislých médií

<iframe width="100%" height="600px" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1njBUNaAooNakzWE74-8LFeYGXM49QbpHECkqOKXU0BA/pubhtml?gid=876899536&single=true&widget=true&headers=true"></iframe>

Signatári výzvy

Jozef Banáš

spisovateľ a bývalý viceprezident Parlamentného zhromaždenia NATO

RNDr. Peter Čalovka

Nezávislý geopolitický analytik

JUDr. Ján Čarnogurský

advokát a bývalý predseda vlády SR

PhDr. Michal Dieneš, CSc.

súkromný podnikateľ

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.

fyzik, elektrotechnik, autor knihy Absurdity vysokých škôl a inteligencie

Ing.Marián Filo

aktivista za slobodu v očkovaní

JUDr. Ľubomír Hlbočan

advokát

Prof. Juraj Hraško DrSc.

Bývalý minister životného prostredia a slovenský veľvyslanec vo Švajčiarsku, zakladateľ modernej slovenskej pedológie (vedy o pôde)

Akad.mal. Viliam Hornáček

predseda združení slovenskej inteligencie KORENE, Slovakia plus a obnovená SNR

Mgr. Pavol Ičo

literárny historik

Akad.mal. Frank Jalšovský

Akademický maliar

MUDr. Andrej Janco

prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov

MUDr. Ján Lakota CSc.

Onkológ a vedecký pracovník Ústavu experimentálnej onkológie SAV a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

vysokoškolský pedagóg, správca pobočky Poradne antropologickej biotypológie

Ing. Filip Rázga, PhD.

Vedecký pracovník ústavu polymérov SAV

Jozef M. Rydlo, člen Slovenského ústavu, dr. prof.

predseda Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, podpredseda Zahraničného výboru NRSR v IV. volebnom období (2006-2010)

prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.

profesor filozofie na Masarykovej univerzite v Brne

Mgr. Ľudovít Števko

publicista, podpredseda Slovenskej asociácie novinárov

PhDr. Viktor Timura, CSc.

filozof a kulturológ

prof.Ing.Jozef Zajac, DrSc.

vysokoškolský učiteľ Stavebná fakulta STU, Bratislava

Ing. Mnislav Zelený

etnológ, spisovateľ, bývalý veľvyslanec ČR v Kolumbii a Ekvádore