Select Page

DOPORUČUJEME: Stránka „konspiratori. sk“ a „protislovenské prostitútky“

Branislav Fábry prináša zaujímavé analytické postrehy zo sveta okolo nás

Stanovisko Asociácie Nezávislých Médií k činnosti projektu Konspiratori.sk

Projekt Konspiratori.sk slúži na zdôvodňovanie nepriateľských aktivít voči konkurencii na informačnom trhu.

Tlačová správa k zrušeniu predaja mesačníka Zem a Vek obchodným reťazcom Billa

Zem a Vek je tlačený mesačník s priemerným nákladom 25 tisíc výtlačkov mesačne. Jeho obsah je zameraný na konzervatívneho čitateľa.

Podnet na Radu RTVS kvôli uvádzaniu lživých informácií na stránke RTVS

Redaktor RTVS je pevne rozhodnutý nepripustiť ani náznak odchýlky od ideologickej línie

Podnet kvôli porušeniu vyváženosti a názorovej neutrality v RTVS

Dobrý deň, V relácii Kontakty https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/931357 rádio dalo priestor aktivistovi Jurajovi Smatanovi, ktorý mal diskutovať na tému hoaxov a konšpirácii. Zaujali ma dve veci. Vo vzťahu k migrácii sa obávam, že mnohé kroky európskych aktivistov...

DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie Pavla Struhára

Členovia redakcie DAV DVA: historik Mgr. Ivan Luljak, publicista Ing. Juraj Janošovský sa spolu s aktivistom a politológom Mgr. Miroslavom Pomajdíkom zúčastnili diskusie v relácii Slobodného vysielača, Ľavicové spektrum 61 u Mgr. Miroslava Hazuchu. Záznam z relácie je...

Výzva slovenským univerzitám

Vážená akademická obec, kolegovia z univerzít, milí študenti a priatelia. Sú to práve vzdelávacie inštitúcie a univerzity, ktoré boli už od nepamäti priestorom pre slobodné vyjadrenie názorov a postojov, hoci za bránami zúrilo inkvizičné šialenstvo v mnohorakých...

Stanovisko: Štát ide proti konšpiráciám a lžiam na webe. Zdvojnásobí policajný tím

Stanovisko k článku: Štát ide proti konšpiráciám a lžiam na webe. Zdvojnásobí policajný tím Asociácia nezávislých médií dôrazne apeluje na Ministerstvo vnútra SR ako aj na všetkých ústavných činiteľov, politikov a mimovládne organizácie v súvislosti s ďalším nátlakom...

Kúpou v Martinuse podporíte nástup totality

Zdroj: http://www.zemavek.sk/articles/view/kupou-v-martinuse-podporite-nastup-totality Na stránkach rapídne upadajúceho denníka SME (tlačené médium s najvyšším medziročným prepadom – 21%) ste sa v októbri 2016 mohli dočítať: „Kníhkupectvo Martinus už niekoľko mesiacov...

Cenzúra SME

Zdroj: http://medzicas.sk/cenzura-sme/ Zaslal nám čitateľ, ktorý skúšal diskutovať na SME. Odpoveď redakcie bola stručná a rázna v zmysle – multikultúrny socializmus si rozvracať nedáme a s protištátnymi živlami zatočíme. Čitateľ vlastne môže byť rád, že mu len...

Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu: toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu pre svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky hocijakými prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

Článok 19., Všeobecná deklarácia ľudských práv 

Vznikla Asociácia nezávislých médií

Predstavitelia redakcií Zem&Vek, Slobodný vysielač, Hlavné správy, Medzičas, DAV DVA a sa stretli 12. 11. 2016 v Bratislave, aby spoločne založili Asociáciu nezávislých médií (ANM). Najzásadnejším dôvodom jej vzniku je koncentrovanie síl obhajujúcich všeobecné a nespochybniteľné práva na slobodu slova a prejavu, ktoré sú vystavené čoraz väčšiemu ohrozeniu. Asociácia nezávislých médií tak bude reprezentovať státisícové čitateľské a poslucháčske zázemie.

Činnosť ANM bude stáť na troch pilieroch:

1. Vyslanie signálu čitateľom a poslucháčom, že tieto médiá sa usilujú o spoločný postup pri obhajobe inštitútu slobody slova a prejavu.

2. Ochrana jednotlivých členských médií a ich spolupracovníkov pred útokmi a osočovaním zo strany rôznych „aktivistov“ a mainstreamových médií. V prípade potreby Asociácia použije aj právne prostriedky.

3. Ambícia vstupovať do legislatívnych procesov a vyjadrovať sa k návrhom zákonov, týkajúcich sa médií.

ANM je pripravená zastrešovať aj ďalšie nezávislé médiá, ktoré sa budú stotožňovať so základnými princípmi žurnalistiky vylučujúcej systematickú propagandu.

j

Sloboda slova

Vyslanie signálu čitateľom a poslucháčom, že tieto médiá sa usilujú o spoločný postup pri obhajobe inštitútu slobody slova a prejavu.

k

Ochrana členov

Ochrana jednotlivých členských médií a ich spolupracovníkov pred útokmi a osočovaním zo strany rôznych „aktivistov“ a mainstreamových médií. V prípade potreby Asociácia použije aj právne prostriedky.

l

Legislatívne návrhy

Ambícia vstupovať do legislatívnych procesov a vyjadrovať sa k návrhom zákonov, týkajúcich sa médií.

Pridajte sa k ANM

ANM je pripravená zastrešovať aj ďalšie nezávislé médiá, ktoré sa budú stotožňovať so základnými princípmi žurnalistiky vylučujúcej systematickú propagandu.