Select Page

Počas včerajšieho dňa bola zverejnená informácia, že projekt Konspiratori.sk je podľa predbežného rozhodnutia súdu povinný odstrániť všetky zmienky portálu Parlamentnilisty.cz až do konečného rozhodnutia. Dôvodom je poškodzovanie dobrého mena uvedeného média.

V stanovisku sa uvádza, že stránky Konspiratori.sk prevádzkuje firma NetSuccess sro, ktorej 71-percentným vlastníkom je spoločnosť PETIT PRESS as. Je to rovnaká spoločnosť, ktorá prevádzkuje elektronické aj printové médiá konkurujúce tak portálu Parlamentnílisty.cz, ako aj médiám združeným v Asociácii nezávislých médií (ANM). .

Tieto webové stránky proklamujú, že ak web, ktorý je na zozname nedôveryhodných webov Konspiratori.sk, dojedná nápravu alebo podá vysvetlenie, bude z tohto zoznamu po preskúmaní stiahnutý,“ hovorí Jiří Čermák, podpredseda predstavenstva OUR MEDIA as, ktorá je vlastníkom stránky Parlamentnilisty.cz

Hoci sme konateľa firmy NetSuccess v minulosti opakovane kontaktovali s vysvetlením a urobili sme aj úpravy, vedenie tejto spoločnosti s nami odmietlo rokovať, k žiadnemu preskúmanie nedošlo, alebo nám aspoň do dnešného dňa neprišlo žiadne vyjadrenie. Z tohto dôvodu sme sa ako akcionári rozhodli domáhať svojich práv právnou cestou, rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave vítame,“ doplnil Jiří Čermák.

Podľa nášho názoru činnosť projektu Konspiratori.sk nesie znaky nekalej obchodnej súťaže, keďže sú do projektu zapojené subjekty a osoby, ktoré sú spojené s konkurenčným prostredím. Ich činnosť je zameraná v prvom rade na poškodenie dobrého mena médií, členov ANM. Onálepkovanie a zneužitie postoja zdanlivo nezávislého arbitra, potom vedie cez nátlakové aktivity zainteresovaných osôb k vytláčaniu našich členov z reklamného trhu. Najnovšie sa sa snažia zapojením do antivírových a antispamových služieb dosiahnuť nemožnosť posielať odkazy na internetové linky.

K stanovisku ANM pripájame aj stanovisko spoločnosti Sofian, ktoré súvisí s touto kauzou. Spoločnosť vydáva časopis Zem a Vek, ktorý je podľa projektu Konspiratori.sk označený konšpiračnou nálepkou. Toto zneužívajú aktivisti pri vytváraní tlaku na predajcov, aby dosiahli vyradenie časopisu z predaja. Projekt Konspiratori.sk teda slúži na zdôvodňovanie nepriateľských aktivít voči konkurencii na informačnom trhu.

Rovnako ako v prípade kauzy Parlamentní listy vs. Konšpirátori, aj pre Zem a Vek platí podobná argumentácia. Projekt Konspiratori.sk bol založený skupinou médií na vytlačenie konkurentov z reklamného trhu, čiže na nekalú obchodnú súťaž. Ako dnes vidno, už nejde len o nekalú obchodnú súťaž, ale aj o blokovanie posielania zmienok cez poštu a sociálne siete, či dokonca vyraďovanie z predaja.

Podľa posledných informácií k vyradenie Zem a Vek z predaja došlo v maloobchodnom reťazci Billa, Tesco sa začalo na podobný krok pripravovať. Reťazec Kaufland s poukázaním na slobodu slova sa tejto akcie odmietol zúčastniť

Vzhľadom na to, že podľa nášho názoru ide o vážne narušenie slobody trhu a že je dôvod na podozrenie z kartelových dohôd za účelom poškodenia, resp. zničenia členov našej asociácie, budeme iniciovať právne kroky na obnovenie právneho stavu.

Asociácia nezávislých médií je spoločná platforma médií rôzneho druhu a typu, ktoré sa združili v snahe o spoločný postup pri obhajobe inštitútu slobody slova a prejavu. Súčasťou združenia sú tak printové média ako Zem a Vek, internetové rádio Slobodný vysielač či webové portály ako sú Hlavné správy alebo Slobodný výber a ktoré spoločne zastupujú stovky tisíc pravidelných čitateľov a poslucháčov.