Select Page

Dobrý deň,
V relácii Kontakty https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/931357 rádio dalo priestor aktivistovi Jurajovi Smatanovi, ktorý mal diskutovať na tému hoaxov a konšpirácii. Zaujali ma dve veci.
Vo vzťahu k migrácii sa obávam, že mnohé kroky európskych aktivistov sa dajú vysvetľovať ako podpora tohto procesu, rovnako ako aj zmena dikcie európskych vlád, ktoré začali presadzovať tzv. mobilitu a legálnu migráciu z krajín tretieho sveta. Tvrdiť, že je konšpiračnou teóriou podpora migračného procesu zo strany európskych subjektov, nezodpovedá realite. Dochádza k tomu a je nezodpovedné odmietnuť legitímny negatívny názor ako hoax, či konšpiračnú teóriu.
Juraj Smatana ďalej kritizuje snahu určitých skupín obyvateľov označiť mimovládne organizácie za „zahraničných agentov“ ako nebezpečný smer. Tvrdí, že nie je pravda, že niekto, kto poberá peniaze zo zahraničia, je reprezentantom cudzích záujmov. Neprípustne generalizuje, keď mieša činnosť verejnoprospešných a charitatívnych organizácií s lobistickými zoskupeniami. Tie prvé sú v poriadku, nehrozí presadzovanie iných záujmov. Ale skupiny, ktoré pôsobia na verejnú mienku a vplývajú na tvorbu zákonov a politiky, sú politickými subjektmi a preto by sa mali na nich vzťahovať regulačné a kontrolné mechanizmy štátu. V prípade, že sú navyše sponzorované zo zahraničia, občania majú právo vedieť, kto ich platí a koho politiku potenciálne presadzujú.
Diskutujúci sa zhodli, že tento stav by mal byť podchytený legislatívou. Akým spôsobom? To už našťastie neuviedli.
Juraj Smatana je politický aktivista. Ako taký presadzuje politické videnie sveta. Je asistentom poslanca Národnej rady, čo mu umožňuje vidieť do politickej kuchyne a prípadne vplývať na dianie v politike. Zúčastňuje sa diskusií, sponzorovaných napr. americkou ambasádou. Spojené štáty sú náš kľúčový spojenec, ale netvárme sa, že sme to jediné, čo im behá po rozume. Cieľom americkej politiky je vždy presadzovať americký národný záujem. Ak teda Smatana pôsobí v tomto sektore, jeho protesty proti kontrole prípadnej činnosti môžu mať aj iný dôvod, než len boj proti konšpiračným teóriám.
Pozvanie len aktivistu tohto zamerania spochybňuje nestrannosť a neutrálnosť relácie, čo je zákonnou podmienku pre vysielanie RTVS. Juraj Smatana dostal priestor na šírenie vlastných politických názorov bez zásadnej oponentúry.
Budem rád, keď sa môj podnet prešetrí a kompetentné osoby sa postarajú o nápravu. Som presvedčený, že ide v prvom rade o zachovanie dobrého mena RTVS a že objektivita, nestrannosť a vyváženosť relácii budú naďalej základnými atribútmi tohto média.
Budem očakávať vyjadrenie z Vašej strany aj ku spôsobu výberu hostí, ktorí by mohli spochybňovať samotný štatút RTVS.

S pozdravom
RNDr. Juraj Poláček
Hovorca Asociácie nezávislých médií (Aneme)