Select Page

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa potýka v poslednej dobe s jednostrannosťou informácií. Okrem toho, že nedáva priestor viacerým názorom, zverejňuje aj nepravdivé správy.

Počas včerajšieho dňa sa na stránke Facebooku, kde je prezentácia programu Správy RTVS, zjavil príspevok s nasledovným textom ku reportáži

***Slovensko je ohrozené dezinformačnou kampaňou z Ruska***

Slovensko patrí medzi najhoršie pripravené krajiny strednej a východnej Európy v schopnosti čeliť dezinformačným hrozbám z Ruska. Vyplýva to z medzinárodnej štúdie pod vedením ukrajinskej mimovládnej organizácie Foreign Policy Council „Ukrainian Prism“ v spolupraci so slovenskou organizáciou Stratpol. Slovensko dáva desaťtisíce eur na kampaň na podporu členstva v NATO a EÚ. Rusko na dezinformácie podľa odhadov EÚ minie jednu miliardu.

Pod textom bol podpísaný redaktor RTVS Michal Katuška

Analýza

V prvom rade sa treba vyjadriť k samotnému pomenovaniu mimovládna organizácia:

Foreign Policy Council „Ukrainian Prism“ je propagandistická organizácia, ktorá obhajuje záujmy USA a krajín NATO. Je sponzorovaná americkou ambasádou, Nadáciou Friedricha Eberta, čo je nemecká nadácia previazaná na stranu SPD, a ďalšími organizáciami sponzorovanými opäť USA, Nemeckom a NATO. Zdroje sú rôzne, navzájom poprepájané, ale jednotiacim prvkom je americká ambasáda.

Veľmi často je vidieť pri sponzoringu ukrajinských „mimovládnych“ organizácií aj slovenské zdroje. Pri slovenskej organizácii CENAA je zas sponzorom ukrajinská organizácia. To je druhý jednotiaci prvok. Slovensko spolu s Nemeckom najintenzívnejšie spolupracujú s Američanmi na podpore ukrajinských organizácií. Dá sa povedať, že vzhľadom na fyzickú blízkosť Slovenska a Ukrajiny je naša krajina v podstate akýmsi emisárom Spojených štátov a Nemecka na východ od nás.

Rovnakú stopu možno pozorovať pri slovenskej „mimovládnej organizácii„. Stratpol. V skutočnosti je to opäť organizácia, ktorá na území Slovenska presadzuje cez rôzne projekty záujmy USA a NATO.

V prípade oboch spoločností je krajne nevhodné hovoriť o nejakej „mimovládnosti“ v zmysle neutrality voči akejkoľvek vláde. Ak sú tieto tzv. mimovládky od niečoho mimo, je to určite od záujmov vlastnej vlády. Vzhľadom na pôvod svojich zdrojov sú nútené obhajovať a presadzovať záujmy USA, NATO, Nemecka a v prípade Ukrajiny krajín NATO.

Iste, môžeme ich nazvať think-tanky bez ďalšieho rozvíjania (neziskový, mimovládny apod.). Korektné nazvanie by sa v oboch prípadoch hodilo „mimovládna proatlantická“ organizácia. Nech sa vie, koho záujmy obhajujú.

Obsah príspevku nebudem hodnotiť, len komentár k nemu. Hoci aj tam by sa hodilo vyjadrenie niekoho zo skutočne neutrálneho prostredia, napr. z nejakej univerzity, alebo vzhľadom na obsah špecialistu na komunikácie a masmédiá.

Fake News Michala Katušku

Vzhľadom na poslednú vetu príspevku „Rusko na dezinformácie podľa odhadov EÚ minie jednu miliardu,“ som považoval za nutné osloviť priamo redaktora RTVS.

Spýtal som sa ho, či vie dodať zdroj svojho tvrdenia. Pochyboval som o vieryhodnosti tohto čísla, pretože v rozpočte na rok 2018 Rusko dalo 81 miliárd rubľov na všetky štátom hradené komunikácie. Po prerátaní na doláre a po odrátaní miliardy na špecifické aktivity by ostalo na činnosť všetkých masmédií v Rusku aj v zahraničí menej ako 300 miliónov dolárov. Pritom TV kanál RT mal minulý rok rozpočet 300 miliónov dolárov

Michal Katuška odpovedal, že to bolo obsahom januárovej schôdze Európskeho parlamentu.

V januári tlačová správa Európskeho parlamentu skutočne hovorila o dezinformáciách, únikoch, fake news a počítačových útokoch.

Ibaže informácia o miliarde sa netýkala uvedeného popisu. V preklade sa hovorí nasledovné:

…EÚ sa snaží bojovať proti nástrojom ruskej propagandy, ako sú Sputnik alebo Rusko dnes, ktoré majú podporu vo výške miliardy eur.

Na tento text som upozornil pána Katušku a žiadal som ho, aby opravil spomínanú vetu. Ruské mediálne domy RT a Sputnik sú skutočne nástrojom ruskej propagandy. Presne tak isto ako je Hlas Ameriky nástrojom americkej, či Deutsche Welle nástrojom nemeckej propagandy. Štátne médiá s medzinárodným sú kanálom, cez ktorý každá krajina prezentuje samu seba v čo najlepšom svetle a prirodzene hľadá „muchy a mušky“ v krajinách, ktoré patria medzi geopolitických protivníkov.

Lenže to dezinformácie nie sú. Ak niekto zverejní pravdivú správu, ktorá je pre nás nepríjemná, môže nás to síce hnevať, ale to neznamená, že označíme druhú stranu za fake news. Rovnako predsa popisujú Rusko aj slovenské, resp. západné médiá. Veľkoryso sa ignorujú kladné stránky ruskej politiky a škandalizuje sa ruská politika zobrazovaním „mušiek,“ ktoré sa niekomu podarí vypátrať.

Ak Sputnik zverejňuje rozhovory so slovenskými politikmi, ktorí majú na Slovensku jednopercentnú podporu, to isté robia aj naše médiá, ktoré oslovujú „liberálov“ s rovnakou podporou v Rusku. Aj jedna aj druhá strana robia svoju prácu.

Michal Katuška argumentoval ďalším článkom, že podľa španielskeho poslanca EP Esteban Gonzales Ponsa minie Rusko na propagandu a dezinformácie 1 miliardu eur. Opäť to však bolo kumulatívne.

Záznam vystúpenia španielskeho poslanca nie je tak rezolútny, ako kreatívna správa, ktorú posunul do éteru redaktor RTVS.

V prípade Ruska musím povedať, že nehovoríme o nepriateľovi, hoci niekedy s nami Rusko zaobchádza tak, akoby sme boli. Kremeľ dáva 1 miliardu eur ročne na verejné médiá, čo je sieť televíznych staníc vo vyše sto krajinách a tridsiatich troch jazykoch a armáda virtuálnych účtov pripravená rozšíriť falošné správy.

Naviac je to len záznam vystúpenia poslanca (preklad v slovenčine) bez potvrdenia zdrojov.

Moja odpoveď (v doslovnom znení), po ktorej už komunikácia neprebiehala

Ešte raz, nemôžete vyhlásiť, že Rusko dáva miliardu na cielené dezinformácie. To jednoducho nie je pravda. Ak prijmete tento záver, že každé vysielanie z Ruska je lož, potom podceňujete ľudí vo svete. RT je najsledovanejší youtube kanál. Nie kvôli tomu že dezinformujú, ale kvôli tomu, že zverejnia aj to, čo sa v našich médiách neukazuje, prípadne interpretuje inak.

Poviem Vám príbeh jedného známeho. Ušiel za hranice v 68, hral so Sinatrom v Las Vegas. Celý život nenávidel Sovietov. Keď videl, ako začínajú správy manipulovať, začal sledovať Rusov. Podľa neho sa to viac približovalo realite.

V časoch socializmu sme počúvali Slobodnú Európu a Hlas Ameriky. Samozrejme, vysielali americkú propagandu, kde opisovali kladné stránky Západu. Ale o dianí v Československu hovorili pravdu.

Musel som ísť na vojnu, kde som zbytočne zabil časť života, brodiť sa snehom v Západných Čechách. Nikto tým komunistom už vtedy neveril. Tak sme potajomky prepínali ladenie na TV, kde sa dali chytiť zapadne správy. Oficiálnej TV už tiež nikto neveril, okrem pár skalných bláznov, čo verili v svetlú budúcnosť komunizmu.

Vy robíte to isté ako vtedajší propagandisti, len na inej úrovni. Viem si dohľadať čísla, po anglicky aj rusky viem čítať. Je mi srdečne jedno, kto akú propagandu vedie, spolieham sa na seba. Keď ste redaktor verejnoprávnej TV, mali by ste dbať aspoň na formálnu správnosť. 

Čísla a záver

Španielsky poslanec si číslo 1 miliarda eur nevymyslel. Rusko skutočne financovalo v roku 2017 masmédiá vo výške 74,3 miliardy rubľov. Pri dnešnom kurze vyše 73 rubľov za euro je to niečo cez jedńu miliardu eur.

Tak sa poďme pozrieť na čísla pri kurze rubľa 73/63 za euro, resp. dolár, ktoré v minulom roku prezentovala BBC

Názov média Rubel
[mil.]
Dolár
[mil.]
Eur
[mil.]
TASS 1500 23,81 20,55
MIA (Sputnik) 6000 95,24 82,19
Holding VGTRK 23500 373,02 321,92
Rôzne ruské TV 9300 147,62 127,40
RT 18700 296,83 256,16
Ostatné 15300 242,86 209,59

Súčet 74300 1179,37 1017,81
VGTRK
Všeruská štátna televízna a rozhlasová spoločnosť

Podľa uvedenej tabuľky okrem poslednej kolonky, kde nie presne uvedené, kam peniaze idú, je rozčlenenie jasné. Ide o klasické agentúry a médiá, ktoré pokiaľ vysielajú v zahraničí, propagujú Rusko.  Nie je to „vytváranie anonymných účtov“ na rozosielanie fake news, ako tvrdí španielsky poslanec a redaktor RTVS. Kompletný rozpočet Ruskej federácie na rok 2017 si záujemci môžu nájsť na stránke Ministerstva financií.

Mal som jeden návrh, aby Michal Katuška upravil text komentára nasledovne

Na prevádzku médii RT a Sputnik, ktoré šíria ruskú propagandu, štát vydeľuje každý rok stovky miliónov eur.

Táto formulácia by bola pravdivá a plne zodpovedala uvedených faktom. Samotná formulácia o „miliarde eur na dezinformácie“ je fake news.

Redaktor RTVS text neopravil, napriek viacnásobnému upozorneniu. Preto s plným vedomím prehlasujem, že RTVS šíri Fake News.

V tomto zmysle podávam sťažnosť na Radu RTVS.