Select Page

Portál Aktuality zverejnil počas včerajšieho dňa informáciu, že obchodný reťazec Billa na žiadosť jedného užívateľa sociálnej siete vyradí z predaja časopis člena Asociácie Nezávislých Médií (ANM), Zem a Vek.

Portál Aktuality označil Zem a Vek za konšpiračné médium. Nie je to prvý prípad útoku voči členom Asociácie. Podľa nášho názoru jedným s iniciátorov kampane proti členom ANM je projekt Konspiratori.sk. Práve od nich pochádza zoznam, ktorým označujú konkurenciu na mediálnom trhu za konšpirátorov. Vzhľadom na mená a subjekty, ktoré sú súčasťou tohto projektu ide podľa nášho názoru o nekalú obchodnú súťaž, s cieľom poškodiť našich členov.

Médiá ako také, sú aj nástrojom na diskusiu, pre presadenie demokratickej výmeny názorov. To je však možné len za predpokladu, že existuje sloboda slova, spolu so slobodou šíriť tieto názory. Obmedzením možnosti diskusie začína väčšina nedemokratických režimov.

V rovnakom čase ako „sťažnosť“ na stránkach reťazca Billa sa objavil útok na časopis Zem a Vek aj v ďalšom (resp. ďalších) obchodnom reťazci z názorového okruhu spomínaného sťažovateľa. Nedá sa vylúčiť, že nejde o koordinovanú kampaň voči časopisu Zem a Vek.

Časopis Zem a vek prezentuje určité názorové a politické zameranie, na ktoré má v zmysle Ústavy a rovnako aj základných slobôd právo. Na slobodu prejavu majú právo aj podporovatelia iného názorového spektra, ktoré je rovnako v zmysle Ústavy plne legitímne. To však neznamená, že tieto názory budú pretláčať likvidáciou distribučnej siete média, ktoré s nimi nie je súhlasné.

Musíme tiež pripomenúť, že portál Aktuality šíri hoax o tom, že Zem a Vek je blokovaný sociálnou sieťou Twitter. Portál to používa v negatívnom kontexte, čo len potvrdzuje subjektívny postoj k obsahu Zem a Vek. Vedomým používaním nepravdivých a vyfabrikovaných informácií teda napĺňa definíciu dezinformačného média.

Informáciu o konaní slovenskej pobočky Billa, s podozrením na podporu obmedzovania slobôd, nekalú hospodársku súťaž a aktívne zapojenie sa do politického boja, bude zaslaná materskej firme Billa Aktiengesellschaft so sídlom vo Wiener Neudorf.

Asociácia Nezávislých Médií sa obráti na kompetentné úrady a bude iniciovať kroky na obranu práv člena našej asociácie.

Zem a Vek je tlačený mesačník s priemerným nákladom 25 tisíc výtlačkov mesačne. Jeho obsah je zameraný na konzervatívneho čitateľa.