Select Page
Výzva slovenským univerzitám

Výzva slovenským univerzitám

Vážená akademická obec, kolegovia z univerzít, milí študenti a priatelia. Sú to práve vzdelávacie inštitúcie a univerzity, ktoré boli už od nepamäti priestorom pre slobodné vyjadrenie názorov a postojov, hoci za bránami zúrilo inkvizičné šialenstvo v mnohorakých...